Zemědělské a průmyslové stavby

·  zemědělské stavby

Stavby pro chov zvířat, přípravu, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby.  

 

·  průmyslové stavby

Výrobní haly,  vícepodlažní výrobní budovy,  skladovací objekty apod.