Rekonstrukce, adaptace, vestavby

Před zahájením projektových prací při rekonstrukcích je potřeba mnoha průzkumů, přesného zaměření a pochopení logiky stavby. Teprve pak je možné, podle takto získaných podkladů a představě o konstrukci, přistoupit k navrhování. Ovšem i v tomto případě se snažím co nejvíce vyhovět Vašim požadavkům a představám. Individuální přístup je zárukou toho, že se konečný výsledek bude co nejvíce blížit Vašim představám.

 

Při splnění určitých podmínek je možné při komplexním zateplení rodinného domu zažádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám.