Nová zelená úsporám

Díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám můžete získat státní podporu na snížení energetické náročnosti vašeho domu, výměnu kotle, instalaci nuceného větráni, instalaci solárního systému a výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (pasívní domy) a také změna dokončené budovy.

 

Pro účely získání dotací  Nová zelená úsporám  zpracovávám stavební část projektu, pro ostatní části včetně energetického posudku spolupracuji s externími projektanty a energetickým auditorem. V případě, že se nechcete zabývat byrokratickým schvalováním dotací zajistím i jejich hladký průběh od počátku až do vyplacení dotace na Váš účet.