Ceník projektů a dotace zelená úsporám

Ing. Jan Stuchlík, Štramberk, Nový Jičín

Nahlédněte do ceníku projektů rodinných domů, dotací programu Nová zelená úsporám, vyřízení stavebního povolení, autorských a technických dozorů stavby, které provádí projekční kancelář Ing. Jana Stuchlíka ze Štramberka okres Nový Jičín.

Zpracovávám projekty novostaveb a rekonstrukcí rodinných domů a bytových domů, kanalizační a vodovodní přípojky, projekty pro dotace Zelená úsporám včetně zajištění odborných odborných posudků a vyřízení dotací, průkazy PENB.

Ceník služeb projektanta

ORIENTAČNÍ CENA PROJEKTU RODINNÉHO DOMU

Ceny jsou bez DPH (nejsem plátce DPH) domy bez patra domy s patrem
Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení (DSP) 18 000,- až 25 000,- 20 000,- až 35 000,-
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 2 500,- 2 500,-
Přípojka vodovod, kanalizace 2 500,- 2 500,-
Samostatný průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který není součástí PD: 3500,-
Projekt pro dotace Nová zelená úsporám (bez odborného posudku) od 12 000,-
Odborný posudek od 10 000,-

CENA VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Cena obsahuje vyřízení veškerých povolení dotčených orgánů, jako je například:

 • vyjádření správců sítí (plynu, vody, kanalizace, el. atd.)
 • vyjádření životního prostředí
 • vyjádření policie ČR
 • vyjádření lesů ČR
 • vyjádření povodí
 • koordinované stanovisko
 • plán kontrolních prohlídek
 • prohlášení stavbyvedoucího nebo stavebního dozoru
 • povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci
 • vynětí ze zemědělského půdního fondu
 • správní poplatky
 • vyplnění a podání samotné žádosti na příslušný stavební úřad
Ceny jsou bez DPH ohlášení stavby stavební povolení
Vyřízení povolení stavět 8 000,- až 10 000,- 8 000,- až 10 000,-

CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO NEBO TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY

Cena za technický a autorský dozor u rodinných domů se určuje jako procentuální podíl z ceny stavby nebo na základě domluvy dle počtu domluvených kontrol na stavbě. Obecně však platí:

Ceny jsou bez DPH autorský dozor technický dozor
Dozory na stavbách 300,- Kč/hod. až 400,- Kč/hod. 400,- Kč/hod. až 500,- Kč/hod.