Administrativní stavby

V rámci své projekční činnosti se zabývám rovněž návrhem administrativních staveb.